Accés privat

Sobre aquest projecte

L'Informe de la Mobilitat d'Andorra (IMACA) és una peça capital de les accions de mobilitat que cada any lidera l'Automòbil Club d'Andorra.

Pel que fa a l'apartat de dades de l’IMACA, des de l'any 2012 i fins l'any 2016 la informació s'ha publicat en un document amb format .pdf, incorporant també conclusions en cadascuna de les sis seccions.

A partir de l'any 2017, la recopilació de dades s'exposa en un format de dades obertes, un canvi d'estratègia basada en el convenciment del valor innovador d'aquesta presentació, a més del potencial i les oportunitats de futur que té aquest model de publicació.

Dades obertes mobilitat - Cada un dels informes es troba obert i únicament s'exposen dades vinculades a la mobilitat del Principat d'Andorra. Sense excepció, queden per defecte fora del conjunt de dades informació sensible com ara dades de caràcter personal, documents subjectes a lleis específiques (propietat intel·lectual) i dades que afectin la seguretat pública.

Qualitat i quantitat de la informació - La metodologia de recopilació de dades de l’IMACA i els diferents formats en què es rep aquesta informació, no permeten tenir un gran nivell de detall, atès que en molts casos estem davant de dades de tipus "totals" (per exemple). Part de l'objectiu de seguir treballant en aquest model de presentació de la informació, és tenir informació precisa, la dada primària (atòmica).

Dades per a tots - Assegurar que les dades siguin llegibles per ordinadors i fàcils de trobar farà que la informació vagi més enllà. També és important pensar en l'experiència de l'usuari dels que accedeixen a les dades, inclosos els formats d'arxiu que es proporciona. El pas següent que donarà en aquest sentit l’IMACA (dades obertes) és començar el procés de certificació de desenvolupament i integració d'una API.

Comparable i interoperable - Les dades i la informació que generen tenen un efecte multiplicador. Com més ‘datasets’ de qualitat siguin accessibles, més informació es podrà consultar i posteriorment analitzar.

Per millorar la governança i la participació ciutadana - El model d'exposició de dades obertes és, en gran mesura, una estratègia/política de transparència del sector públic. L'Automòbil Club d'Andorra ha valorat positivament les característiques d'aquest model de publicació, sobre la base que les dades obertes tenen una gran capacitat de permetre que els ciutadans tinguin una millor idea del que succeeix en els diferents aspectes de la mobilitat d'Andorra. Aquesta transparència pot millorar els serveis públics i ajudar a l'Administració a millorar i optimitzar recursos així com les polítiques que han desenvolupat i desenvoluparan.

Per al desenvolupament inclusiu i la innovació - Finalment, les dades obertes poden ajudar a impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu. Per exemple, un major accés a les dades en mobilitat elèctrica, pot fer que es desenvolupin polítiques més eficients o millores en les estratègies d'accés a la mobilitat sostenible. Finalment, sovint pensem que les dades obertes són només per millorar l'acompliment dels governs, però hi ha un univers sencer d'empresaris que, basant-se en una anàlisi correcta, poden millorar els seus negocis.


Catàleg de dades

El catàleg de 'datasets’ és l'espai principal de la plataforma de dades obertes de l'IMACA, on els usuaris poden trobar tota la informació que l’Automòbil Club d'Andorra recull de diferents fonts i posa a la seva disposició en formats reutilitzables.

La informació està classificada en 7 grans temes:

Medi Ambient, Mobilitat, Mobilitat Elèctrica, Parc Mòbil, Sancions, Sinistralitat i Xarxa Viària.

Cada selecció es pot consultar per diferents informes en un total de 71 informes diferents.

Els informes es troben agrupats per cada secció. Cada informe està numerat i inclou el nom corresponent.

Un cop seleccionat un informe, es poden visualitzar les dades corresponents, la font, observacions (si n’hi ha) i els tres formats de descàrrega.

La freqüència d'actualització de la informació està prevista que sigui anual.


INFORMES

Seleccioni l'informe que vol consultar

Seleccioni l'any
Seleccioni la parròquia
Seleccioni el tunél
Font: 
Observacions: